Jak dárek pomůže

Čmelák je ekologická organizace, která již více než 25 let vrací život v jeho pestrosti, bohatosti a kráse tam, kde vlivem lidské činnosti zmizel. Vycházíme z toho, že jen slova planetu nezachrání. Nové tůně, vysazené stromy, změněné lesy, nová místa pro přírodu – to jsou hlavní výsledky naší práce.

foto pas mokrady

Prodej dárkových certifikátů, dárkových balíčků a dalších věcí je jeden ze způsobů, jak zajistit na naši činnost potřebné peníze. Přes mnohé deklarace politiků jsou aktivity, které děláme, podporované zcela nedostatečně.

Naší specializací je přeměna zdevastovaných lokalit na harmonická místa plná života pro lidi a pro přírodu. Namísto zanedbané lokality plné černých skládek je tak dnes mokřadní ráj s novými tůněmi, kde žije mnoho druhů chráněných rostlin  a živočichů. Na Ještědském hřebenu měníme smrkové monokultury na smíšené lesy, ze kterých bude jednou opět prales. Do krajiny jsme vysadili již přes 500 tisíc sazenic stromů a keřů s pomocí několika tisíc dobrovolníků.

trojobrázek prales

O čem jiní mluví, na tom se my snažíme pracovat. Jíž 25 let, krok za krokem. Budeme rádi, pokud naši činnost podpoříte i Vy zakoupením některého zboží z naší nabídky. Pokud nás chcete "jen" podpořit a nechcete žádné věci, můžete to udělat zakoupením elektronických darovacích certifikátů.

Za Vaši podporu předem děkujeme.

Více se o naší činnost dozvíte na www.cmelak.cz