Pojmenuj svoji tůň - darovací smlouva

Příspěvkem na tůni v Mokřadech Jablonné se nestáváte majitelem pozemku, ale patronem. Z legálního hlediska tedy Váš příspěvek pokládáme za dar. Proto Vám chceme nabídnout k nahlédnutí vzor darovací smlouvy:

vzor_darovací smlouva_2021_pojmenuj svoji tůň